Prof. Dr. Hilmi Demir

Üniversite
HİTİT ÜNİVERSİTESİ

E-Posta
hilmid@yahoo.com

Web sitesi
http://www.corilaf.gazi.edu.tr/Demir.htm

1969 Tokat Reşadiye de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Reşadiye de tamamladı. 1993 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. 1994 yılında G.Ü. Çorum İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Kelam Bilimdalında araştırma görevlisi olarak göreve başladı. Yüksek lisansını Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Kuranda Akıl-Vahiy İlişkisi konulu tezle 1996 da, Doktora öğrenimini ise aynı enstitüde Delil ve İstidlalin Mantıki Yapısı konulu tezle 2001 yılında tamamladı. 2002 tarihinde Gazi Üniversitesi Çorum İlahiyat Fakültesi Kelam Anabilim Dalında Yardımcı Doçent olarak atandı. 2002-2003 Eğitim Öğretim Yılında Kırgızistan’da Osh State University’de misafir öğretim üyeliği ve Felsefe Din Bilimleri Bölüm Başkanlığı görevlerinde bulundu. 2003-2004 tarihinde Gazi Üniversitesi Çorum İlahiyat Fakültesinde Dekan Yardımcılığı yaptı. 2004 tarihinden itibaren Çorum Türk Ocakları Derneği Başkanlığı yapmaktadır. 2014 yılında Profesör oldu. Ulusal Dergilerde yayımlanmış makaleleri ve Uluslarası sempozyumlarda sunulmuş bildirileri bulunmaktadır.