Prof. Dr. Ömer Aydın

Üniversite
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

E-Posta
omeray@istanbul.edu.tr

Web sitesi
http://www.istanbul.edu.tr/ilahiyat/index.php/tr/yonetim/dekan-yardimcilari/omer-aydin.html

1968 yılında Samsun’un Terme ilçesinde doğdu. 1978 yılında İlkokulu, 1985’te Terme İmam-Hatip Lisesini bitirdi. İmâm-Hatip öğrenciliği sırasında özel hocalardan Arapça ve dini ilimler dersleri aldı. _x000d_ 1990 yılında Erzurum Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. _x000d_ 11.06.1991 tarihinde Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kelâm Anabilim Dalı’nda Araştırma Görevlisi oldu. _x000d_ 1992’de Prof. Dr. Emrullah Yüksel yönetiminde Yüksek Lisans’ını tamamladı. _x000d_ 1993 yılında Milli Eğitim Bakanlığı bursu ile üç ay süre ile Mısır’a giderek Arapça dil kursu ile birlikte, Kahire Üniversitesi’nde Anabilim dalı ile ilgili araştırmalarda bulundu. _x000d_ 1996 yılında Prof. Dr. Emrullah Yüksel yönetiminde hazırladığı Sadru’ş-Şerîa es-Sânî’ye Göre İnsan Hürriyeti ve Fiilleri isimli çalışmasıyla Kelâm Doktoru unvanını kazandı. _x000d_ 1997 yılında İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kelâm Anabilim Dalı Yardımcı Doçentliği’ne atandı. _x000d_ 21.07.1998-21.03.1999 tarihlerinde 59. Topçu Er Eğitim Tugayı’nda askerlik görevini kısa dönem er olarak tamamladı. _x000d_ 13.05.2002 tarihinde Doçent, 2007 yılında Profesör oldu. Halen İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kelâm Anabilim Dalı’nda görevini sürdürmektedir. Yayınlanmış kitapları ve makaleleri bulunmaktadır _x000d_ www.kurandili.net _x000d_ adresli kişisel sitesi bulunmaktadır.