Prof. Dr. Abdulhamit Sinanoğlu

Üniversite
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

E-Posta
ahamit@mynet.com.tr

Web sitesi
http://www.ksu.edu.tr/display.doms?pg=akademikbirimler&birimid=10#

Hatay-Altınözü 1960 doğumlu. İlk ve Ortaokulu Hatay’da, Liseyi (Öğretmen Lisesi) İçel/Mersin’de bitirdikten sonra iki yıl İstanbul'da basın-yayın işlerinde çalıþtı. 1980 yılında başlamış olduğu beş yıllık Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi’ndeki öğrenimini 1985 yılında tamamladı. 1986-1993 yılları arasında Manisa ve Van illerinde Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı orta dereceli okullarda öğretmenlik yaptı. 1992 yılında Askerlik görevini İstanbul’da tamamladı. 1993 yılı Ekim ayında girmiş olduğu Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi'nde Kelâm Anabilim Dalı Araştırma Görevliliği sınavını kazanarak, 1 Mart 1994'de göreve başladı. 1994 yılında aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne bağlı olarak Kelâm Bilim Dalı’nda ikinci Yüksek Lisansını yaptı. 1996-1997 Eğitim-Öğretim Yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kelâm Bilim Dalında başladığı Doktora çalıþmalarını “Mu’tezile Düşüncesinde İnsan Hürriyeti” konulu teziyle tamamlayıp Kelâm Bilim Dalında “Doktor” oldu. (2000). 1997 yılında T.C. Milli Eğitim Bakanlığı'nın Suriye Devleti bursunu kazanarak gittiği Şam’da bir yandan “Arap Dil Enstitüsü”ne (Ma'hedü'l-Lüğati'l-Arabiye li'l-Ecânib) devam ederek dil eğitimi alırken, Şam'da (Dımaşk) alanıyla ilgili araştırmalarda da bulundu. 2001 yılında Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü Kelâm Anabilim Dalı’na Yardımcı Doçent Doktor olarak atandı. 2 Ekim 2006'da Doçent Doktor oldu. 16 Şubat 2012 tarihinde de Profesörlüğe yükseltildi. Halen aynı görevine devam etmekte olup, evli ve üç çocuk babasıdır.