Doç. Dr. Faruk Sancar

Üniversite
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

Bilim/Anabilim Dalı
Temel İslam Bilimleri / Kelam

E-Posta
faruksancar@hotmail.com

Web sitesi
https://personel.omu.edu.tr/tr/faruk.sancar