Prof. Dr. İlyas Çelebi

Üniversite
MARMARA ÜNİVERSİTESİ

Bilim/Anabilim Dalı
Temel İslam Bilimleri / Kelam

Ek Bilgiler
Emekli

E-Posta
ilyas_celebi@yahoo.com

Web sitesi
http://www.ilahiyat.marmara.edu.tr/elemanlar/goster.asp?Kod=127

1951 yılında Erzurum Oltu'da doğdu. 1970'de Trabzon İmam-Hatip Okulundan, 1974'te Erzurum Yüksek İslâm Enstitüsünden mezun oldu. Çeşitli okullarda öğretmenlik yaptı. 1991 yılında MÜ Sosyal Bilimler Enstitüsünde hazırladığı İslâm İnancında Gayb Problemi adlı doktora tezini tamamladı. 1993 yılında Marmara Ü. İlahiyat Fakültesi Kelam ABD öğretim görevlisi olarak atandı.1996 yılında doçentliğe, 2003 yılında da profesörlüğe yükseltildi.