Prof. Dr. Hatice Kelpetin Arpaguş

hatice kelpetin arpaguş.jpg (304 KB)

Üniversite
MARMARA ÜNİVERSİTESİ

Bilim/Anabilim Dalı
Temel İslam Bilimleri / Kelam

E-Posta
hkelpetin@hotmail.com

Web sitesi
https://ilahiyat.marmara.edu.tr/bolumler/temel-islam-bilimleri/kelam/profdr-hatice-kelpetin-arpagus

Edirne İmam Hatip Lisesi ve Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde “İman Hayatı Açısından Kur'an-ı Kerim’de Sevgi ve Korku” adlı teziyle yüksek lisansını, Yaygın İslâm Anlayışı (Klasik Dönem Osmanlı Geleneği) adlı teziyle de doktorasını tamamladı. 2002-2003 yıllarında İngiltere’de, 2010’da da alanında araştırmalar yapmak üzere Suriye’de bulundu. 2008 yılında Doçent, 2013 yılında da Profesör ünvanlarını aldı. Halen çalışmalarına M.Ü. İlahiyat Fakültesi Kelâm Anabilim Dalı’nda devam etmektedir. Akademik çalışma alanları; Kelâm Tarihi, Gazzâli Okumaları, Modern Dünyada Vahiy Telakkileri, Akıl-Nakil İlişkisi, Osmanlı Düşüncesi, İslâm’da ve Son Dönem Osmanlı Dünyasında Kadın Algısı gibi alanlara tekabül etmektedir. Yayınlanmış kitapları yanında, akademik dergilerde yayınlanmış makaleleri ile ulusal ve uluslarası sempozyumlarda sunduğu tebliğleri bulunmaktadır. Bazı eserleri : Osmanlı Halkının Geleneksel İslâm Anlayışı ve Kaynakları (İstanbul 2015) , Osmanlı ve Geleneksel İslâm (İstanbul 2014) , Fazlurrahman’a Göre Allah ve Âlem (İstanbul 2020) ve İmam Mâtüridî ve Te'vîlâtü'l-Kur'an (ed.) (İstanbul 2019)