Prof. Dr. İsa Doğan

Üniversite
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

Ek Bilgiler
Emekli

E-Posta
idogan@omu.edu.tr

Web sitesi
http://www.omu.edu.tr/akad/ilh/akademikpers/isadogan.htm

1955'te Çarşamba'da doğdu. 1973'te Samsun İmam Hatip Okulu'nu, 1974'te İmam Hatiplik görevini ifa ederken aynı yıl Samsun Devrim Lisesi'ni bitirdi. 1979'da Atatürk Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Tefsir Hadis bölümünü bitirdi. Müteakiben Kırşehir ve Çarşamba İmam Hatip Liselerinde meslek dersleri öğretmenliği ve idarecilik yaptı. 1982'de Samsun Yüksek İslam Enstitüsüne İslam Mezhepleri Tarihi asistanı oldu. 1987'de Doktor, 1993'te Danıştay kararıyla İslam Mezhepleri Tarihi Doçenti oldu. 1994'te Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kelam Anabilimdalı Öğretim Üyeliğine atandı. Halen aynı fakültede Kelam Anabilimdalı Profesör Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır.