Prof. Dr. Fethi Kerim Kazanç

Üniversite
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

Ek Bilgiler
Anabilim Dalı Başkanı

E-Posta
fkazanc@hotmail.com

Web sitesi
http://www.omu.edu.tr/akad/ilh/akademikpers/Fetikerim.htm

22.12.1964 tarihinde Samsun’un Çarşamba ilçesinde doğdu. İlk, orta, lise öğrenimini Çarşamba’da tamamladı. 1986-87 yılında O.M.Ü İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. Dört buçuk yıl süreyle Manisa Atatürk İlkokulunda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni olarak görev yaptı. Bu arada Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde Kelam ve İslam Felsefesi Ana Bilim Dalı’nda “Fıkh-ı Ekber Şerhleri ve İlyas b. İbrahim es- Sinobi’nin Fıkh-ı Ekber Şerhi” adlı çalışmasıyla yüksek lisans tezini tamamladı. 1992 tarihinde O.M.Ü İlahiyat Fakültesine Kelam Ana Bilim Dalı Araştırma Görevlisi olarak atandı. Aynı yıl Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı olarak Kelam Ana Bilim Dalında Doktoraya başladı. Bu arada kültürel değişim programı çerçevesinde 1 Ekim 1993, 30 Eylül 1994 tarihleri arasında Suriye’de Şam-Yabancılara Arapça Öğretim Okukulu'nda dil öğrenimi gördü ve alanıyla ilgili araştırmalarda bulundu. 20.07. 1999 tarihinde “Gazzali öncesi Ehl-i Sünnet Kelamında Ahlak Düşüncesinin Bir Tahlili” adlı çalışmasıyla doktora tezini tamamladı. 09.08.2000 tarihinde Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kelam Anabilim Dalı Yardımcı Doçentlik kadrosuna atandı. Ocak 2009'da Doçent oldu. 13.01.2015 tarihinde Profesör kadrosuna atandı. Halen bu görevini sürdürmektedir.