Doç. Dr. İbrahim Aslan

Üniversite
ANKARA ÜNİVERSİTESİ

E-Posta
aslanteolog@hotmail.com

Telefon
03122126800/294

Web sitesi
http://www.divinity.ankara.edu.tr/personel/iaslan.htm

Trabzon/Çaykara'da doğdu. 1999'da Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesini bitirdi. Kısa bir süre Milli Eğitim'de öğretmenlik yaptı. 2001'de Ankara Ünivrsitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Kelam Anabilim Dalında Araştırma Görevlisi oldu. 2002'de 'Hasan b. Muhammed'in Cebir Risalesi ve Yahya b. Hüseyin'in Reddiyesi'nin Mukayeseli Değerlendirmesi' adlı çalışmayla Yüksek Lisansını, 2007'de 'Kadı Abdulcebbar'da Kelam Yöntemi adlı çalışmayla da doktorasını bitirdi. Akademik kariyerine ve çalışmalarına aynı alanda devam etmektedir.
_x000d_ MAKALELER:
_x000d_ 1.'Sözün Mahiyeti ve Bu Bağlamda Bir Söz Olarak Kelamullah', Kelam Araştırmaları Dergisi (www.kelam.org), yıl: 3, sayı: 1, s. 141-164 Ocak 2005.
_x000d_ 1. Hasan Hanefi, 'Aydınlanmacı İslam', İslâmiyât V (2002), sayı: 2, s. 37-42 (ÇEVİRİ)
_x000d_ 2. Hasan Hanefi, 'Kelam İlminin Tarihselliği', A. Ü. İ. F. D, c: XLV s: 1, yıl: 2004, s. 263-284 (ÇEVİRİ)
_x000d_ 3. Hasan Hanefi, 'İslâmî Sol ve Mısır’da Modernleşme Denemeleri', İslâmiyât 7 (2004), s: 4, s. 131-150 (ÇEVİRİ)
_x000d_ 4. Ali Abdulfettah el-Mağribî, 'Kadim Doğu Düşüncesi İle İslam Düşüncesi Arasındaki İlişki Üzerine', Kelam Araştırmaları Dergisi (www.kelam.org), yıl: 2, sayı: 2, s. 125-154, Temmuz 2004 (ÇEVİRİ)
_x000d_ DEVAM EDEN ÇALIŞMALAR:_x000d_
_x000d_ -Kelâm Problematiğinde ‘Levh-i Mahfûz’un Delaleti Sorunu -Kadı Abdulcebbar'da Tarihin Momenti ve Şeriatın Farklılaşma Dinamiği Olarak 'Hâl'
_x000d_ -Kelam'da Ahlak Teolojisi -Derleme-
_x000d_ -Mutezilede Dil Felsefesi_x000d_
_x000d_ -Kadı Abdulcebbar'da Düşünmenin Vaoloşsal Kaynağı Olarak Endişe
_x000d_ -Kadı Abdulcebbar'da Aklın Kategorileri ile Şeriatın Talepleri Arasındaki İlişki Üzerine_x000d_