Prof. Dr. İsmail Şık

Üniversite
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

E-Posta
ismailahmet@cu.edu.tr

Web sitesi
http://ilahiyat.tekd.org/?syf=amenu&tekd=20&aciklama=Prof. Dr. İsmail ŞIK

1976 yılında Yumurtalık/ ADANA'da doğdu. 1999 yılında Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu. 2003 yılında aynı üniversitenin SBE Kelam ABD'da yüksek lisansını tamamladı. 2001-2002 Eğitim öğretim yılında ÜRDÜN Hükümetince MEB aracığıyla verilen Arap Dili ve Edebiyatı Araştırma Bursuyla Ürdün'de araştırmalarda bulundu. ek-Doktora eğitimi için Ankara Ü. Sosyal Bilimlerde 35. madde ile görevlendirildi. Doktorasını burada tamamladı. 06.09.2011 tarihinde Yardımcı doçent ve 06.12.2012 tarihinde Doçent, 08.10.2019 tarihinde Profesör oldu.