Arş. Gör. Veysel Kaya

Üniversite
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ

E-Posta
vkaya03@hotmail.com

Web sitesi
http://ilahiyat.uludag.edu.tr/?pageid=academicpersonal&part=2&page=1&personalID=86

1982'de Trabzon'da doğdu. Ortaöğrenimini Bursa İmam-Hatip Lisesi'nde tamamladı. 2003 yılında U. Ü. İlâhiyat Fakültesi'nden mezun oldu. 03.01.2005 tarihi itibarıyla aynı fakültede Kelam ABD Araştırma Görevliliğine atandı. Halen bu görevi yanında Fahrüddîn er-Râzî'nin Mâtürîdî Âlimleriyle Tartışmaları ve Eleştirisi konulu yüksek lisans çalışmasına devam etmektedir.