Prof. Dr. Hulusi Arslan

Üniversite
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ

Bilim/Anabilim Dalı
Temel İslam Bilimleri / Kelam

E-Posta
hulusi.arslan@inonu.edu.tr

Prof. Dr. Hulusi ARSLAN

İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri Bölümü

Kelâm Anabilim Dalı

e-mail: hulusi.arslan@inonu.edu.tr

1964 yılında Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesine bağlı Altaş köyünde doğdu. İlkokulu kendi köyünde, orta ve liseyi Afşin İmam-Hatip Lisesinde tamamladı. 1982-1984 yılları arasında Diyanet İşleri Başkanlığı Elbistan Müftülüğünde İmam-Hatip olarak çalıştı. 1991’de Erciyes Üniversitesi İlahiyat fakültesinden mezun oldu. 1991-1995 yılları arasında Millî Eğitim Bakanlığı Kayseri Milli Eğitim Müdürlüğü Ayşe Baldöktü Çıraklık Eğitim Merkezinde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni olarak görev yaptı.

Fârâbî ve Gazzâlî’ye Göre Sudur ve Yaratma Nazariyelerinin Karşılaştırılması” adlı Yüksek Lisans tezini 1994’te tamamladı. 2000 yılında “Mutezile’ye Göre İyilik ve Kötülük (Husn ve Kubh) Problemi” adlı teziyle Doktora çalışmasını aynı Enstitüde tamamladı. 1995 yılında İnönü Üniversitesi Darende İlahiyat Fakültesine Araştırma Görevlisi olarak atandı. 2008 yılında Doçent oldu. 2012-2013 Eğitim Öğretim yılında Kazakistan’daki Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesinde bir yıl öğretim üyesi olarak çalıştı. 2014 yılında Profesör oldu.03.03.2014-14.04.2015 tarihleri arasında İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekan Vekili olarak görev yaptı. Halen Temel İslam Bilimleri Bölüm Başkanı olarak görevine devam etmektedir.

Evli ve üç çocuk sahibi olan Prof. Dr. Hulusi Arslan iyi derecede Fransızca ve Arapça orta derecede Kazakça bilmektedir. Başlıca çalışma alanları, İslam İnanç Esasları, Kelâm Tarihi, Mutezile ve Mâturîdî Kelâmı, Ahlâk, Kötülük Problemi, İnanç-Değer İlişkisi. Ulusal ve Uluslararası yayınlarda çıkmış kitap, makale ve bildirileri bulunmaktadır.

Bazı Çalışmaları

 • Kitaplar
 • Makaleler
 1. Arslan, H., Mâturidî’de İnsan’ın Yaratılış Hikmeti, Malatya 2013
 2. Arslan, H., Kelami Açıdan Mutezile Şia-İlişkisi, Malatya 2007
 3. Arslan, H., Dinin Temel İlkeleri, çev. Hulusi Arslan, Malatya 2007
 4. Arslan, H., Kelam Tarihi ve Ekolleri, Medipres Yayınları, Malatya 2012
 5. Arslan, H., Bozkurt, M., Sistematik Kelam, TDV Basımevi, Ankara 2015
 • Arslan, H., “İktisadî Faaliyetin Kelamî Yorumu” EKEV, 21, 119-140 (2004)
 • Arslan, H., “Kur’an’ın İman Öğretileri Işığında Fideizm’im Kritiği” İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt:2 sayı:1 (Güz/2011) ss.49-69
 • Arslan, H., “Maturîdî’ye Göre Evren Ve İnsanın Yaratılış Hikmeti”, Hikmet Yurdu, İmam Matüridî ve Matürîdîlik Özel Sayısı, Yıl: 2, S.4 (Temmuz-Aralık 2009), ss. 71 – 90
 • Arslan, H., “Ahlâk’ın Evrenselliği Açısından İslâm ve Modernizm” İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt:1 sayı:2 (Güz/2010) ss.41-60
 • Arslan, H., “Erken Dönem Şiî Gulat Hareketlerde İmamet-Nübüvvet İlişkisi”, İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Güz 2011/2(2), ss.81-93
 • Arslan, H., “Ahlakî Değerlerin Değişimi Sorunu: Nesnellik ve Öznellik”, Tabula rasa, 13, 63-80 (2005)
 • Arslan, H., “Doğal Felaket ve Istıraplar Konusunda Kelamcıların Görüşleri-Tahlil, Tenkid ve Öneriler-” Marife, 2, 19-34, (2002