Doç. Dr. Fikret Soyal

Üniversite
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

Bilim/Anabilim Dalı
Temel İslam Bilimleri / Kelam

E-Posta
fikret@istanbul.edu.tr

Web sitesi
https://avesis.istanbul.edu.tr/fikret/

1977 Gaziantep/Nizip'de doğdu. İlk ve Ortaöğrenimini aynı ilçede tamamladı. 2001 yılında İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. 2004 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kelam Anabilim Dalı’nda “Celâleddin ed-Devvânî’nin Firavun'un İmânı Konusundaki Görüşleri ve Ali el-Kârî'nin Eleştirisi” konulu teziyle Yüksek Lisansını tamamladı. Aynı yıl İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kelâm Anabilim Dalı’nda Doktoraya başladı. 2004 Aralık ayında İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü Kelam Ana Bilim Dalı’na Araştırma Görevlisi olarak atandı. 2006 yılında MEB. bursuyla bir yıl süreyle, Ürdün/Amman'da bulundu. 2011 Şubat ayında İlk Dönem İslâm Kelâmcılarının Teslîs Eleştiriler başlıklı doktora tezini tamamladı ve Yardımcı Doçent olarak atandı. 03.06.2020 tarihinde Doçent oldu.