Arş. Gör. Ayşe Nur Yazıcı

aysenur yazici.jpg (493 KB)

Üniversite
MARMARA ÜNİVERSİTESİ

Bilim/Anabilim Dalı
Temel İslam Bilimleri / Kelam

E-Posta
yzc.aysenur@hotmail.com

Web sitesi
https://ilahiyat.marmara.edu.tr/bolumler/temel-islam-bilimleri/kelam/arsgor-ayse-nur-yazici

1984 yılında Ankara’da doğdu. 2002 yılında Ankara Hacı Bayram İmam Hatip Lisesi’nden mezun oldu. 2007 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İlköğretim Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Öğretmenliği bölümünden birincilikle mezun oldu. Aynı yıl Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Bölümü Kelâm Anabilim Dalı’nda yüksek lisansa başladı. 2009’da Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kelam Anabilim Dalı’na araştırma görevlisi olarak atandı. “Kelâm’da Tenzih Doktrininin Temelleri” başlıklı teziyle 2010 yılında yüksek lisans eğitimini tamamladı. Aynı anabilim dalında 2010 yılında Doktora eğitimine başladı. 2013 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde araştırma görevlisi olarak göreve başladı. Hâlen Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Bölümü Kelâm Anabilim Dalı’nda doktora tezi çalışmalarına devam etmektedir.