Arş. Gör. Hayrettin Nebi Güdekli

Üniversite
MARMARA ÜNİVERSİTESİ

E-Posta
haynebi@yahoo.com

1984 yilinda Istanbul'da doğdu. 2005 yılında M. Ü. İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu. Marmara Üniversitesi SBE Temel İslam Bilimleri Kelâm Anabilim Dalı'nda hazırladığı Ebû Hâşim el-Cübbâî'nin Zât-Sıfat İlişkisine Yaklaşımı: Haller Teorisi başlıklı yüksek lisans teziyle 2008 yılında master programını bitirdi. 2009 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Kelam Anabilim Dalı'na araştırma görevlisi olarak atandı. Halen adı geçen enstitüde doktora çalısmalarına devam etmektedir.