Doç. Dr. Zübeyir Bulut

Üniversite
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

Bilim/Anabilim Dalı
Temel İslam Bilimleri / Kelam

E-Posta
zubeyirbulut@hotmail.com


1. Adı Soyadı: Zübeyir BULUT

2. Doğum Tarihi: 15. 04. 1961

3. Unvanı: Doç. Dr.

4. Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

İlahiyat

Ankara Üniversitesi

1990

Y. Lisans

Temel İslam Bilimleri/ Kelam

Ankara Üniversitesi

1995

Doktora

Temel İslam Bilimleri/ Kelam

Ankara Üniversitesi

2003

Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışmanı Kur’an’da Egemenlik Meselesi, Danışman Prof. Dr. Ahmet Akbulut, Ankara Üniversitesi Sosyal Bi. Enstitüsü, Ankara, 1995.

Doktora Tez Başlığı ve Danışmanı: Hanbelî Akaid Sistemi, Danışman Prof. Dr. Ahmet Akbulut, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2003.

5. Akademik Unvanlar ve Görevler:

Başöğretmen

MEB Ankara/Altındağ Y.Özsoy İşitme Eng. İlköğretim Okulu

2006-2008

Başöğretmen

MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Program Dairesi Bşk.

2004-2006

Öğretmen

MEB Ankara/Altındağ Y.Özsoy İşitme Eng. İlköğretim Okulu

1996-2004

Başöğretmen

MEB Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı

2009-2010

Yard. Doçent

Gümüşhane Üniv. İlahiyat Fak. Temel İslam Bilimleri Kelam ABD

2010-2011

Yard. Doçent

Abant İzzet Baysal Üniv. Eğitim Fakültesi İDKAB Eğitimi Bölümü

2011-2012

Yard. Doçent

Abant İzzet Baysal Üniv. İlahiyat Fakültesi İDKAB Eğitimi Bölümü

2012….

6. Eserler

6.1. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

 1. “Kelamda “İman’da İstisna" Tartışmaları” Millî Eğitim, 37(181) (Ulusal Hak. Dergi).
 2. “Peygamberleri Tasdik Aracı Olarak Mucize”, Din ve Toplum, Cilt 2, Sayı 2 (Ulusal Hakemli Dergi).
 3. “Dinsel Çoğulculuk ve Ortaöğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersinde Diğer Dinlerin Öğretimi” KADER Kelam Araştırmaları, 8:2 (2010), ss. 65-90. (Hakemli İnternet Dergisi)

6.2. Ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

 1. Alevi Bektaşi İnançlarına İslam Öncesi İnançların Etkisi”, XVII. Kelam Anabilim Dalları Koord. Tpl. Ve Gnostik Akımlar ve Okültizm Sempozyumu, 2012, Malatya.
 2. Yeni Ortaöğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Öğretim Programının Kuramsal Temelleri ve Program İçeriğinin Değerlendirilmesi” (Bildiri) Uluslararası Eğitim Felsefesi Kongresi, Küreselleşme Sürecinden Eğitim Sorunlarının Felsefi Boyutu, Ankara, 2009. (Basıldı, Ankara 2010.)
 3. “Ortaöğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretim Programının Kuramsal Temelleri ve İnanç Öğrenme Alanının Değerlendirilmesi”,(Bildiri),Türkiye’de Okullarda Din Öğretimi Sempozyumu, Değerler Eğitimi Merkezi, İstanbul, 2009.
 4. “Dinsel Çoğulculuk ve Ortaöğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersinde Diğer Dinlerin Öğretimi” (Bildiri) Kelam Anabilim Dalı XIV. Koord. Top. ve Kelamcılara Göre Kur’an’daki Diğer Dinler Sempozyumu, 2009 Samsun.
 5. “Öğretmen ve Öğrenci Okuma Alışkanlıkları”, (Bildiri), Uluslararası Katılımlı Okuma Kültürü Sempozyumu:Türkiye’de Okuma Kültürü: Sorunlar ve Çözüm Yolları, 23-24 Ocak 2010, Eğitim-Sen, İstanbul.

6.2.1. Müzakereci Olarak Katıldığı Kongre ve Sempozyumlar:

1. II. Uluslar arası Değerler ve Eğitimi Sempozyumu, 16-18 Kasım 2012 Değerler Eğitimi Merkezi, İstanbul.

2. 2012. Konya, “Türkiye’de Yüksek Din Öğretimi, Sorunlar ve Gelecek”, 21-22 Eylül 2012, Müzakereci.

3. 2011, Isparta, XVI. Kelam Anabilim Dalları Koordinasyon Toplantısı ve Kur’an Kelamı: Kimlik ve Hakikat Olarak İslam Sempozyumu, Müzakereci

4. İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölümleri IV. İstişare ve Koordinasyon Toplantısı, 2011, Eskişehir, Müzakereci.

5. 2010 Şanlıurfa, XV. Kelam Koord. Toplantısı ve Semavi Dinlerde Hz. İbrahim Sempozyumu, Müzakereci

6. 2009, İstanbul, IV. Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi, M. Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi ve Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme Genel Müdürlüğü, EARGED adına, Müzakereci

7. 2008 Kızılcahamam/Ankara, XIII. Kelam Koord. Toplantısı ve Kelam Öğretimi Sempozyumu, Müzakereci

8. 2007 Sivas, Kelam Anabilim Dalı XII. Koord. Toplantısı ve İslam’da Ahiret İnancı Sempozyumu Müzakereci

9. 2006 Diyarbakır, Kelam Anabilim Dalı XI.Koord.Toplantısı ve İslam’da Peygamber İnancı Semp.Müzakereci

6.4. Hakemli dergi statüsünde olmayan dergilerde yayımlanan makaleler:

 1. Yeni Öğretim Programları ve Öğretmenler”, Eğitime Bakış, 2005, Sayı-3
 2. “Yeni Ortaöğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretim Programı”,Eğitime Bakış,2005,Sayı-4.

3. “Bir Başarı Öyküsü: Engelli Olmak Başarmaya Engel Değildir.” Eğitime Bakış, 2008, Sayı-11.

7- Projelerde Yaptığı Görevler:

 1. Ortaöğretim DKAB Dersi Öğretim Programı Hazırlama Komisyonu Üyeliği, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, 2006, Ankara.
 2. İlköğretim DKAB Dersi Öğretim Programı Hazırlama Komisyonu Üyeliği, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, 2007, Ankara.
 3. “MEB 21. Yüzyıl Öğrenci Profili” Çalıştayı, 14-15 Nisan 2010, MEB, EARGED Başkanlığı, Ankara.
 4. OECD-MEB Uluslararası Öğretme ve Öğrenme Araştırması (TALIS) Ulusal Konferansı (Teaching and Learning International Survey National Dissemination Conference) AEARGED adına katıldı, 29-30 Nisan 20010, Antalya, MEB Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü.

8- İdari Görevler

Müdür Yardımcısı, MEB Ankara/Altındağ Türkerler İlköğretim Okulu, 2008-2009.

Bölüm Başkanı, AİBÜ Eğitim Fakültesi İDKAB Eğitimi Bölümü, 2011-2012

Bölüm Başkanı, AİBÜ Eğitim Fakültesi İDKAB Eğitimi Bölümü, 2012-….

9.1. Öğretim Görevlisi Olarak Katıldığı Seminer ve Kurslar:

1. 2005 Hizmet İçi Eğitim Ens. Çayeli/Rize “Din Kül. ve Ahlak Bil. Öğretim Yöntemleri” Kursu Eğt. Gör.

2. 2005 Hizmet İçi Eğitim Ens. Van “İşitme Eng. Din Kül. ve Ahl. Bil. Öğretim Yönt.” Kursu Eğt. Gör.

3. 2006 Hizmet İçi Eğitim Ens. Van “Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretim Yöntemleri” Kursu Eğt. Gör.

4. 2009 Diy.İşl.Bşk.“Özel Eğitim Gerektiren Bireylere Yönelik Eğiticilere Özel Eğitim Kursu”, Eğt.Gör.

10. Katıldığı Kurs ve Seminerler

1. 2010 Hizmet İçi Egt. Ens. Çayeli/Rize, Araştırma Teknikleri Semineri, Kursiyer

2. 2008 Hizmet İçi Egt. Ens. Aksaray, İlköğretim DKAB Program Tanıtım Semineri, Kursiyer

3. 2006 Hizmet İçi Eğt.Ens.Mersin, Talim ve Terbiye Kurulu Bşk. “Eğitimde Yeni Yaklaşımlar” Semineri Kursiyer

4. 2005 Hizmet İçi Eğitim Enstitüsü Yalova, Yeni İlköğretim Programları Tanıtım Kursu Kursiyer

5. 2003 Ankara, Toplam Kalite Yönetimi Temel Kursu Kursiyer

6. 2002 Ankara Y.Özsoy İşitme Eng. İ.Ö.O. Rehberlik Edindirme Kursu Kursiyer

7. 1998-1999 Ankara Devlet Memurları Yabancı Dil Eğitim Merkezi Arapça Kursu Kursiyer

12- Ödüller:

MEB Din Öğretimi Genel Müdürlüğü Teşekkür Belgesi (2005)

Ankara Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü Teşekkür Belgesi (2007)

İlgi Alanları: Hanbelilik, Ehl-i Hadis, Selefiyye, Alevilik-Bektaşilik Düşüncesi, DKAB Öğretim Programları, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Derslerinde Alevilik Öğretimi, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Derslerinde Diğer Dinlerin Öğretimi, Selef Düşüncesi, Din Siyaset İlişkileri, Özel Eğitim ve Din Eğitimi, İşitme Engellilerin Din Eğitim ve Öğretimi.