Kadı Abdulcebbar’a Göre Aklın ve Dilin Sınırlarında KUR’AN

Yazar: Doç. Dr. İbrahim ASLAN

Mu‘tezile ile Kur’an arasındaki ilişki, Batı’da ve Arap dünyasında bu ekol üzerine yapılan çalışmalar da göstermiştir ki, Mu‘tezile’nin akılcı bakış açısının gölgesinde kalmıştır. Elinizdeki çalışma, genelde Mu‘tezile özelde Kâdî Abdulcebbâr’ın Kur’an anlayışının, herşeyi akla indirgeyen deist bir bakış açısını temsil etmediğini göstermiştir. Nitekim Kâdî Abdulcebbâr, Kur’an ile akıl, ahlak, dil ve tecrübe arasında güçlü ve kapsayıcı bir bütünsellik arayışı içerisinde olmuştur. Bunu, Kur’an’ın mahiyeti, mevsûkiyeti, ihtiva ettiği hükümlerin geçerliliği, anlam ve yorumun sınırlarından söz eden görüşlerinde görmek mümkündür. Öte yandan o, Kur’an’ı, bir yandan çelişkilere ve doku uyuşmazlığına neden olduğunu düşündüğü Selefî, Sûfî ve Eş‘ârî tasavvurların etki alanından çekip kurtarmaya, diğer yandan ise Mu‘tezile ile Kur’an arasında var olduğu iddia edilen mesafeyi ortadan kaldırmaya çalışmıştır.

Kitap temini için: http://www.ankaraokulu.com/7-81466-kadi-abdulcebbara-gore-aklin-ve-dilin-sinirlarinda-kuran-

ISBN:978-605-9281-02-7
Baskı:1. Baskı
Basım Yeri ve Yılı:Ankara 2016
Kağıt Kalite:Enso
Sayfa Adedi:304
Boyut:13,5 x 21
Dili:Türkçe
Yazar:İbrahim Aslan
Yayınevi:Ankara Okulu Yayınları