Kur'an-ı Kerim'de Ehl-i Kitap: İtikadi Açıdan Yahudilik ve Hristiyanlık

Yazar: Muhammet Altaytaş