Maveraünnehir'den Osmanlı Coğrafyasına Ünlü Türk Kelamcıları

Yazar: Prof. Dr. Metin YURDAGÜR

Maveraünnehir'den Osmanlı Coğrafyasına Ünlü Türk Kelamcıları

Prof. Dr. Metin YURDAGÜR

İstanbul, 2017.