CELÂLEDDİN ED-DEVVÂNÎ’NİN KELÂM SİSTEMİ

Yazar: Mustafa Akman

Celâleddin ed-Devvânî’nin Kelâm Sistemi