Takdir Olgusu Kader Algısı Yazgı Yanılgısı

Yazar: Doç. Dr. İsmail Şık

Tarih boyunca insan, hayatının anlamını sorgulamış, yapıp etmelerinde özgürlüğünü tartışmış, insan fiilleri neticesinde kendisine yüklenen sorumluluğun imkanını irdelemiştir. iki temel tavırla bu probleme cevap arayan insan, ya her şeyin var edici/yaratıcı bir otorite tarafından belirlendiğini ya da tüm yönleriyle insanın tercih edip yaptığı filler dayandığını düşünmüştür. Bu mesele tarihte insanın yapıp etmelerindeki özgürlüğü, neden-sonuç zorunlulu ve insan fiillerinin belirlen(me)miş olması vb. gibi farklı boyutlarıyla ele alınmıştır. bu kitap konuyu yaşanmış örnekler üzerinden değerlendirmektedir. Meseleye farklı bir bakış açısı, toplumsal algıların belirlenmesi ve olgular düzleminde eleştirel düşünceyle yaklaşmaktadır. Eser, ayrıca kavramsal çerçeve, takdirat alanlarının tespiti, sınırlandırması ve örneklerle anlatım tarzını belirleyen metodik yaklaşımının orijinalliği yanında alana kazandırdığı yeni kavramlarla ön plana çıkmaktadır.

Yayın Tarihi: 2018-01-20

ISBN: 978-605-288-212-2

Dil: Türkçe

Sayfa sayısı: 193IMG_57491.jpg