İslami İlimlerde Araştırma Yöntem ve Teknikleri

Yazar: Recep Ardoğan (Editör)

İslam İlimlerinde

ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

YAZARLAR:

Ahmet ÖZ

Mehmet BİRSİN

Ahmet ÇELİK

Fahri HOŞAB

Halit ÇİL

Veysel KASAR

ed. RECEP ARDOĞAN

klm Yayınları, İstanbul 2018

ISBN: 978-605-81819-2-2

"Objektif davranmamak, hakikatten korkmaktır."

Bir medeniyetin gelişiminde temel itici güçlerin başında bilgi ve bilim gelir. Ortaçağda İslam medeniyetinin yükselişinde İslam’ın ilmi ve ilimle temellenen değerleri öner çıkarması, önemli rol oynamıştır.

Bilginin ilerlemesi, sistemleşmesiyle de bilim ortaya çıkar. Bilim, bilimsel araştırmalarla ilerler. Bilimsel araştırmalar de belli bir yöntem içinde ilerleyen bir süreçtir. Bilim dünyasına katkıda bulunabilmesi, araştırmanın, konu ve amacına uygun bir yöntem dâhilinde olması, ilim dünyasına katkı yapacak bir özgünlüğü de sahip bulunması gerekir. Aksi hâlde, söz çoğalacak içerik boşalacaktır.

Bunun için genç araştırmacılara, İslam ilimlerinde araştırma yöntem ve tekniklerini konu edinen çalışmaların olması gereklilik arz etmektedir. İşte, alanında uzman hocaların özverili gayretleri neticesinde hazırlanan bu kitap, lisans ve lisansüstü öğrencilere bilimsel araştırmalarında kılavuzluk etmek üzere hazırlandı. Kitapta, İslam ilimleri alanında araştırma yöntem ve teknikleri açıklandı. Faklı alanlardan hocaların bilgi, donanım ve tecrübelerini birleştirdi. erek çalışılacaktır.

Kitapta, ilmî araştırmanın temel özellikleri, bilimsel araştırma türleri ve izlenecek yollar, ayrıntılı okumalar için bibliyografya çevrimiçi (online) veritabanları dijital fişleme gibi modern araştırma yöntemleri de yer almaktadır. İslam ilimlerinin çeşitli dallarında ihtisas yapmış bazı ilim adamlarının, kendi alanlarıyla ilgili bilgi, tecrübe ve uygulamaya ilişkin tavsiyeleri de okuyucuya aktarılmıştır.