Selefilik Tarihsel Süreci ve Görüşleri

Yazar: Doç. Dr. Ramazan Yıldırım-Doç. Dr. Mahmut Çınar