İsbat-ı Vacib: Filozoflar, Kelamcılar ve Sufilere Göre Allah'ın Varlığı

Yazar: Ahmed NURİ (Haz. Prof. Dr. Süleyman AKKUŞ-Dr. Hülya TERZİOĞLU)

İsbat-ı Vacib: Filozoflar, Kelamcılar ve Sufilere Göre Allah'ın Varlığı

Ahmed Nuri (Haz. Prof. Dr. Süleyman AKKUŞ-Dr. Hülya TERZİOĞLU)