Kitabü'l-İntisar (Mu'tezile Savunusu)

Yazar: Ebu'l-Hüseyin el-Hayyat (çev. Metin Yıldız)

Ebu’l-Hüseyin el-Hayyât | Kitâbü’l-İntisâr

Ankara Okulu Yayınları “İslam-Klasikleri” projesi üst başlığı kapsamında yayımlanan serinin on altıncı kitabı olarak, farklı bir klasiği daha okuyucularımıza kazandırıyoruz. İlk dönem kelami-felsefi ayrılıkları en derin işleyişle anlatan el-İntisâr ile karşınızdayız.

Eserin ilginç olan özelliği, bir Mutezili savunusu olmasıdır. Kitap, iktidardan düşmüş ve baskıya uğrayan bir düşünce yapılanması olan Mu’tezilenin kendini anlatma ve atılan iftiralara karşı öncü liderlerinin görüşlerini izah etme adına bir reddiye kitabı olarak yazılmıştır.