İlk Dönem Kelamında Allah'ın Kudret Sıfatı Etrafındaki Tartışmalar

Yazar: Dr. Öğr. Üyesi Veysel KasarÇalışmada, Ebu Hanife'den itibaren Mu'tezile, Eş'ari ve Maturidi okullarının Allah'ın kudret sıfatına getirdikleri yorumlar, ilişkili problemler ve Kudret sıfatının Kur'anda kullanıldığı bağlamlar incelenmektedir.

Kardelen y. Konya 2019