İbn Haldun'da Tarih Metafiziği (Metafizik ve Teolojik Temeller)

Yazar: Dr. Öğr. Üyesi Rıza Korkmazgöz