İmam Maturidi ve Te'vilatü'l-Kur'an

Yazar: Prof. Dr. Hatice K. Arpaguş, Doç. Dr. Mehmet Ümit, Arş. Gör. Bilal Kır


İmam Maturidi ve Te'vilatü'l-Kur'an

Prof. Dr. Hatice K. Arpaguş, Doç. Dr. Mehmet Ümit, Arş. Gör. Bilal Kır