İslam Düşüncesinde Ehl-i Kıble ve Tekfir

Yazar: Dr. Öğr. Üyesi Mahsum AYTEPE