Kitâbü'l-Makâlat

Yazar: Ebû Alî el-Cübbâî (Çev. Yusuf Arıkaner, Özkan Şimşek, İskender Sarıca)


Ebû Alî el-Cübbâî'nin Kitâbü'l-makâlat adlı eserinin tahkik ve tercümesi