İnsan Özgürlüğü ve Sorumluluğu Bağlamında Kudret-Fiil İlişkisi

Yazar: Dr. Öğr. Üyesi Seyithan CAN


İnsan Özgürlüğü ve Sorumluluğu Bağlamında Kudret-Fiil İlişkisi

Dr. Öğr. Üyesi Seyithan CAN