Zübdetü İlmi'l-Kelâm (Kelâm İlminin Özü)

Yazar: Harputlu İshak Efendi

Harputlu İshak Efendi’nin (ö. 1309/1892) Zübdetü ilmi’l-kelâm adlı eserinin tenkitli neşri, tanıtım ve değerlendirilmesinin yapıldığı bu çalışma, akâid ve kelâm konularını ele almaktadır. Zübdetü ilmi’l-kelâm adlı eser, Îcî’nin Âkâid metninin soru-cevap yöntemiyle Türkçe çevirisi ve şerhinin yapıldığı ilk çalışmalardan biridir. Bunun yanı sıra bu eserde İshak Efendi, Eş‘ârî geleneğe ait bir metin olan Îcî’nin Akâid’ini şerh yoluyla Mâtürîdî bir kelâm metnine dönüştürme çabası içerisindedir. Üç bölümden oluşan bu çalışmanın amacı, temel akâid ve kelâmî meselelerin farklı bir yöntemle ele alındığı Zübdetü ilmi’l-kelâm’ın literatürdeki yerini ortaya koymak ve eseri bu konulara ilgi duyan okuyucuların istifadesine sunmaktır.

Yazar : Harputlu İshak Efendi

Yayına Hazırlayanlar: Dr. Habib Kartaloğlu, Dr. Ziya Erdinç, Dr. Muhammed Mücahid Dündar

ISBN : 9786057634801

Yayınevi : Berikan Yayınevi

Basım Yeri / Yılı : Ankara / 2019

Sayfa Sayısı : 240

Ebat : 14 cm X 21 cm