İslam'a Göre Tekrardoğuş (Reenkarnasyon)

Yazar: Adnan Bülent Baloğlu

Ruhların tekrar tekrar bedenlerde doğduğu şeklindeki inanç (reenkarnasyon), günümüzde medya iletişim araçlarının yaygınlaşması sebebiyle daha da fazla duyulur olmuştur. Bu kitapta, çok eski kültürlerden bugüne kadar varlığnı sürdüren bu inanca, ahiret inancına sahip İslam dininin bakışı irdelenmiştir. İslam alimlerinin konuya bakışlarının yanında, bu alanda Türkiye'de faaliyet gösteren bazı kuruluşların faaliyetleri de mercek altına alınmıştır.
Anahtar Kelimeler: İslam ahiret ruh tekrardoğuş
223 sayfa
Yayınevi: Kitabiyat Yayınları
Ankara, 2001