Çağdaş İslam Düşünürleri

Yazar: Cağfer Karadaş (ed.)

“Çağdaş İslâm Düşünürleri” adıyla oluşturulan bu çalışmayla, şartları ve ortamları itibariyle birbirinden farklı olan, özelde İslâm dünyası genelde İslâm düşüncesiyle ilgilenen herkes tarafından tanınan bazı çağdaş İslâm düşünürlerinin yetişme serüvenlerini, tecrübelerini, birikimlerini ve düşüncelerini tanıtmak hedeflenmiştir. Bu çerçevede Cağfer Karadaş tarafından hazırlanan “İslâm Düşüncesinin Panoraması” adlı yazı ile Bülent Şenay’ın “Çağdaş İslâm Dünyasına Bir Bakış” adlı makalesi konuya giriş mahiyetinde bilgiler sunmakta, devamında ise her biri ilgili düşünür konusunda uzman veya birikimi olan akademisyenlerce hazırlanan, çağdaş İslâm düşünürleri hakkındaki yazılar yer almaktadır. Bu bağlamda Abdulhamit Birışık tarafından “Ebu’l-A’lâ Mevdûdî”, İbrahim Hatiboğlu tarafından “Fazlurrahman”, Adnan Arslan tarafından “Seyyid Hüseyin Nasr”, Kâmil Yaşaroğlu tarafından “Muhammed Hamidullah”, Fethi Ahmet Polat tarafından “Muhammed Arkoun” ve “Hasan Hanefi”, M. Emin Maşalı tarafından “Nasr Hamid Ebû Zeyd” kaleme alınmıştır.
192+6 sayfa
2003