Allah’ın Varlığının Delilleri -Yeni İlm-i Kelâmda İsbât-ı Vâcib-.

Yazar: Özkan TEKİN

Yeni İlm-i Kelâmın Teşekkül Ettiği Ortam Ve Önemli Temsilcileri

Yeni İlm-i Kelâmın Türkiye’deki Dört Önemli Temsilcisi

İsbât-ı Vâcible İlgili Temel Kavramlar

Yeni İlm-i Kelâmda İsbât-ı Vâcib Delilleri

Ankara: Fecr Yayınları, 2020