KELAM'DA MÜTEŞÂBİHLER -Haberî Sıfatlar Ekseninde Mukâyeseli Bir İnceleme-

Yazar: Mehmet ŞAŞA

190 Sayfa