Matüridi Kelamcısı İbn Hümam'ın Kelami Görüşleri

Yazar: Selim Özarslan


Anahtar Kelimeler: ibn Hümam, zatullah,sıfatullah, ef'alullah (Allah'ın varlığı, sıfatları ve fiilleri) ve imanın neliği
140 sayfa
Elazığ, 2002