Felsefenin Temel İlkeleri (Makasidu'l-Felasife)

Yazar: Ebu Hamid el-Gazzali (Trc. Cemaleddin Erdemci)


Anahtar Kelimeler: metafizik, mantık, tabii Bilimler
290 sayfa
Yayınevi: Vadi Yayınları
Ankara, 2002