Anahatlarıyla İslam Akaidi ve Kelama Giriş

Yazar: Ahmet Saim Kılavuz

Daha önce de baskıları bulunan eserin, vahyin tarihselliği, tenasüh, kader, isbât-ı vâcib ve Kelâm Anabilim Dalı'nda yapılan akademik çalışmalar gibi konularda eklemelerle genişletilmiş 10. baskısı.
526 sayfa