Ebu'l-Feth Şehristani

Yazar: Yusuf Ziya Yörükan (Nşr. Murat Memiş)


Anahtar Kelimeler: Mezhepler Tarihi, Şehristani, Milel ve Nihal
XVII+257 sayfa
Yayınevi: Kültür Bakanlığı
Ankara, 2002