Ebu'l-Berekat en-Nesefi, el-Umde Fi'l-Akaid: Tahkik ve Tercüme

Yazar: Temel Yeşilyurt