Tevhidin Esasları (Kitabü't-temhid li kavaidi't-tevhid)

Yazar: Ebü'l-Muîn En-Nesefî (Trc. Hülya Alper)

Bu eser, Mâtürîdiyye mezhebinin temel inanç esaslarını, aklî ve naklî delillerle birlikte ortaya koyan bir düşünce klasiğidir. Eser içinde Bilgi edinme yolları nelerdir? İslâm'a göre nasıl bir Allah inancına sahip olmalıyız? Peygamberlik kurumu neden gereklidir? Kadere imanın anlamı nedir? gibi önemli sorular Mâtürîdî düşünce sisteminden hareketle özlü bir şekilde cevaplanmıştır. Dolayısıyla kitap sadece sahanın uzmanlarına değil bu mezhebi tanımak isteyen tüm okuyuculara tavsiye edilebilir niteliktedir.
Anahtar Kelimeler: NesefÎ, Mâtürîdî, Mâtürîdiyye
160 sayfa
Yayınevi: İz Yayıncılık
İstanbul, 2007