Mu'tezilî Bir Bakışla Bilgi Problemi

Yazar: Murat Memiş

Kitap yazarın 2007 yılında tamamlamış bulunduğu Kadı Abdülcebbar'da Bilgi Problemi başlıklı doktora tezinin geliştirilmiş hali
272 sayfa
Yayınevi: Sarkaç Yayınları
Ankara, 2011