KELAM TARİHİ VE TERİMLERİ

Yazar: Osman ORAL

“Kelâm Tarihi ve Terimleri” adlı kitap klasik kelâm geleneğine bağlı olarak hazırlanan “Kelâm” veya “Kelâm Tarihi” gibi diğer kitaplarda olduğu gibi bu çalışmada da konular sistematik ele alınmış, ancak diğerlerinden farklı olarak konular soru cevap metoduyla anlatılmıştır. Zira soru cevap metodu zihinlerde birçok probleme çözüm sunmakta, okuyucunun konuyu iyi kavramasına ve prob-lemleri çözümünde yardımcı olabilmektedir. Âyet ve hadislerde soru cevap metodunun sıkça kullanılmasının hikmet ve gâyesi herhalde güzel ve iyi bir metod olmasındandır.Her bilim dalının kendine has bir kavramı ve terimleri vardır. Tefsir, Hadis, Fıkıh, Felsefe, Tasavvuf gibi Temel İslâm ilimlerinden olan Kelâm İlmi’nin kendine has mana ve içeriğe sahip kavramları, terimleri vardır. Bu kavram ve terimlerin bilinmesi, öğrenilmesi o ilim dalının da bilinmesi anlamına gelmektedir.
Anahtar Kelimeler: Kelam, Terim, Kavram
260 sayfa
ANKARA, 2014