İSLÂM MEZHEPLERİ TARİHİ VE TERİMLERİ

Yazar: Osman ORAL

Mezhep; dini yaşama yolu, metodu, düşünme ve fikir üretme sistemi, ekolü demektir. Meselâ, bir kişi bir şehirde, sosyal hayatta yaşamak zorundadır. Kayseri, Ankara, Düzce vs. “Ben bu gibi yerlerde veya sosyal hayatta yaşamak istemiyorum. Uzayda, boşlukta yaşamak istiyorum” düşüncesi abestir. Ya kendisi bir şehir, yerleşim merkezi kuracak veya hayatını devam ettirmek için herhangi bir –anne babasının, akrabalarının, fikir ve kültür yapısına uygun arkadaşların bulunduğu- bir yerleşim yerinde yaşayacaktır. _x000d_ İslâm Mezhepleri Tarihi, her fırka ve mezhebin tarih boyunca İslâm dinini nasıl anladığını ortaya koyar. İslâmın eski ve yeni anlaşılma durumlarını karşılaştırma imkânını verir. Elinizdeki “İslâm Mezhepleri Tarihi ve Terimleri” adlı kitapta 73 fırka hadisi, Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat ve Ehl-i Bid’at fırka/mezhepleri Kelâm Ekolleri ve görüşleri anlatıldığı gibi İslâm Mezhepleri Tarihi bilim dalına âit terim ve kavramların alfabetik sırasıyla hangi anlamda kullanıldıkları da açıklanmıştır._x000d_
Anahtar Kelimeler: Mezhep, Fırka, Kelâm Ekolleri
173 sayfa
ANKARA, 2014