MEVLÂNÂ'NIN HOCASI SEYYİD BURHANEDDİN’İN İTİKADİ VE KELAMİ GÖRÜŞLERİ

Yazar: Osman ORAL

Makarrı Ulema denilen KAYSERİ'de medfun bulunan Mevlânâ'nın hocası Seyyid Burhaneddin Hazretleri’nin İtikâdî ve Kelâmî Görüşleri incelenmiştir. Giriş bölümünde Akâid ve Kelâm İlmi ile Tasavvuf İlmi’nin önem ve gâyelerini, birinci bölümde Seyyid Burhaneddin’in hayatı ve ilmi kişiliğini, ikinci bölümde de O’nun Tevhid, şirk, imân, amel, imânın artması ve eksilmesi, peygamberlerin ismeti, tebliği, örnek ahlâkı, ru’yetullah, cennet, cehennem, irade, tevekkül gibi bazı itikadi görüşleri değerlendirilmiştir.
ANKARA, 2015