Genlere Müdahale-İlahi Kader İlişkisi

Yazar: Berat Sarıkaya

Genetik mühendisliği ve biyoteknoloji’deki gelişmeler, ilgili oldukları alanlarda yeni yöntem ve bakış açıları ortaya koymaktadır. Bu gelişmeler, doğrudan ya da dolaylı olarak farklı alanları da etkilemektedir. Geliştirilen yeni yöntemlerin özellikle insanlarda uygulanması, sosyoloji, psikoloji, antropoloji, tıp ve teoloji gibi bilimlerde bir takım yeni problemler oluşturmaktadır._x000d_ Kök hücre araştırmalarında embriyoların kullanılması, implantasyon öncesinde embriyoya yönelik bazı tercih ve tasarruflarda bulunma, insan kopyalama, insanın davranışlarına yönelik gerçekleştirilecek müdahaleler, insanlık onuru ve saygınlığı açısından tartışılmaktadır. Bu yeni gelişmeler, insanların zihinlerinde itikada yönelik bazı sorular oluşturmaktadır. İnsan Allah’ın koymuş olduğu kanunları değiştirebilir mi? İnsan iradesi ve gücünün sınırları nelerdir? İnsan fıtratına müdahale mümkün müdür? İnsan ömrünü uzatmak mümkün müdür? Genetik olarak meydana getirilen değişiklikler yaratılış kanununa müdahale midir? Bu sorular neticesinde insanlar, geçmişe yönelik itikadi kabullerini gözden geçirme ihtiyacı hissetmeye başlamışlardır. Bu tür kaygıları ortadan kaldırmak için teolojik yaklaşımla bu sorulara cevap arama zarureti ortaya çıkmıştır. _x000d_ Bu çalışmanın amacı, genetik mühendisliği ve buna bağlı disiplinlerde canlılara ve özellikle insana uygulanan ve uygulanması hedeflenen yeni yöntem ve tekniklerin, teolojik açıdan ne tür problemler oluşturduğunu tespit etmektir. Bu amaç doğrultusunda belirlenen problemler ilahî kader açısından değerlendirilecektir. Kadere bağlı konular olması münasebetiyle irade, yaratma, kudret, özgürlük ve ecel gibi konular da çalışmamızda ilişkili oldukları oranda ele alınacaktır. _x000d_
İstanbul, 2014