Kelam Tarihinde Tanrı Tasavvurları

Yazar: Abdulhamit Sinanoğlu


Anahtar Kelimeler: Tanrı, Allah, tasavvur, mezhep, teşbih, tecsim, tenzih, sıfat, Eş'arî, Mâtüridî, Selefî
301 sayfa