Tavâliu’l-Envâr

Yazar: Kadı Beyzâvî (trc. İlyas ÇELEBİ-Mahmut ÇINAR)


Yayınevi: İstanbul (Türkiye YEK Başkanlığı)
İstanbul, 2014