Kumran Yazmalarının Ahit Geleneği Çerçevesinde Değerlendirilmesi

Yazar: Mustafa Selim YILMAZ

1947 yılında Kumran Yazmaları'nın gün yüzüne çıkarılması, teolojik düşünce açısından çağımızın en büyük keşfi olmuştur. Bu yazmalar, M.Ö. 250 ile M.S. 70 yılları arasına tarihlendirilmektedir. Bu tarihler Yahudilik ve Hıristiyanlık açısından önemli bir dönemdir. Zira günümüz Rabbinik Yahudiliği ile Hıristiyanlığının temellerinin teşekkülü, bu dönem içerisinde gerçekleşmiştir. Dolayısıyla Kumran Yazmaları, bu teşekkül devrinin anlaşılması açısından çok önemli bir rol oynamaktadır. Ayrıca Yahudiliği ve Hıristiyanlığı eleştirmekle birlikte, İbrahim? geleneğin önemli birer tecrübesi olarak değerlendiren İslam için de bu yazmalar çok değerli belgeler hüviyetindedir.Yahudi-Grek düşüncelerinin yüzyıllarca süren mücadelesi, farklıiaşan Yahudi dini yorum çeşitlemelerinin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu yorum çeşitlerinden olan Hıristiyanlığın, Yahudiliğin kavramlarını dinsel, sosyal ve siyasal şartlar altında nasıl bir başkalaşıma uğrattığı bu araştırmanın ulaştığı en önemli sonuçlardan biridir.